Cyfnod Atal y Coronafeirws / Coronavirus circuit break

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol fod Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfnod clos dros dro o ddydd Gwener yma tan 9 Tachwedd.

Isod mae dolen i ddatganiad i gwestiynau cyffredinol am y cyfnod clo gan gynnwys sut mae hyn yn effeithio ar ofal plant ac ysgolion.

https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin

 

You will most probably be aware that the First Minister of Wales has announced a short circuit break from this Friday to 9 November.

Below is a link to Welsh Government FAQs, which include how this affects childcare and schools. 

https://gov.wales/coronavirus-circuit-break-frequently-asked-questions