Tymor Newydd / New Term

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ddydd Mercher, Medi 4ydd, gyda’r Meithrin newydd yn cychwyn ar y diwrnod a nodwyd ar y llythyron ddanfonwyd adre ddiwedd tymor yr haf.
Bydd gwybodaeth yn cael ei roi ar yr app a Facebook am ba fynedfa sydd angen i ba ddosbarthiadau eu defnyddio ddechrau wythnos nesaf.

We hope that everyone is keeping well and enjoying the holidays. A reminder that the school reopens for the children on Wednesday, September 4th with new Nursery children starting on the date noted in the letters sent home at the end of last term.
Information about which entrances different classes are to use will be put on the app / Facebook at the beginning of next week.