Diwedd a dechrau tymor / End and beginning of term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn cau ar gyfer y Nadolig dydd Gwener yma, Rhagfyr 23ain. Byddwn yn ail agor ar gyfer y disgyblion dydd Mercher, Ionawr 11eg. 

Bydd y sesiwn ProSkill Soccer ymlaen fel arfer ar ol ysgol dydd Gwener yma.

A reminder that the school will close for Christmas this Friday, December 23rd. We will reopen for the pupils on Wednesday, January 11th. 

The ProSkill Soccer session will be on as usual after school this Friday.