Nadolig Llawen / Merry Christmas

Nodyn sydyn ar ddiwedd y tymor i ddymuno Nadolig Llawen i bawb ac i ddiolch i chi am eich cefnogaeth i holl waith a gweithgareddau yr ysgol dros y flwyddyn ddiwethaf. Diolch hefyd ar ran y staff am yr holl anrhegion Nadolig rydym wedi eu derbyn – rydym yn gwerthfawrogi’n fawr iawn! Edrychwn ymlaen i weled pawb yn ol ar Ionawr 11eg.

 

A note at the end of the term to wish everyone a Merry Christmas and to thank you all for your support to school life and our activities over the last year. On behalf of the staff, thank you for all the Christmas presents we have received – it’s very much appreciated! We look forward to seeing everyone back on January 11th.