Diwrnod di wisg heddiw! / Non uniform day today!

Cofiwch ei bod yn ddiwrnod di wisg / gwisgo dilledyn pinc heddiw er budd Ymchwil Cancr. Gallwch gyfranu drwy’r ddolen isod neu drwy ddod ac arian parod i’r ysgol.

A reminder that today is a non uniform day / wear something pink in aid of Cancer Research. You can donate through the link below or by bringing money to the school. 

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/loiss-race-for-life-680?fbclid=IwAR3SqOxJcAf-uMLPkrP739nu3826QeXQUg_oTZ84LK6wNB66mRFx2HLquEI