Maes Parcio’r Ysgol / School Car Park

Nodyn i’ch hatgoffa eto na ddylai rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd barcio ym maes parcio’r staff wrth ollwng a chasglu plant yn y bore a’r prynhawn, heblaw am ddalwyr bathodyn glas ac unrhyw un sydd wedi cael caniatad penodol gan yr ysgol. Doedd dim lle i staff glanhau yr ysgol barcio yno ar ddiwedd y dydd heddiw. Diolch am eich cydweithrediad.

Another note to remind parents, carers and families that the school car park is for staff use only and should not be used to park when bringing children to school and collecting in the afternoon. The only exceptions is for those with blue badges and anyone that has had specific permission from the school. There was no space for the school’s cleaners to park in there this afternoon. Thank you for your cooperation.