Diwrnod hyfforddiant ychwanegol / Extra staff training day

PWYSIG

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd ychwanegol i holl ysgolion Cymru er mwyn medru paratoi ar gyfer gweithredu y Cwricwlwm newydd sydd wedi ei gyhoeddi ac a fydd yn dod yn statudol o Fedi 2022. Mae angen i’r diwrnod hyfforddiant ychwanegol gael ei gynnal yn ystod Tymor yr Haf. Yn dilyn llawer o drafod rhwng ysgolion y clwstwr Cymraeg ac er mwyn medru ffitio efo amserlen Ysgol Morgan Llwyd (sy’n cynnwys dyddiadau penodol i arholiadau)  penderfynwyd ar Dydd Gwener, Gorffennaf 17eg fel y diwrnod hyfforddiant. Mae hyn yn golygu y bydd yr ysgol yn cau i’r disgyblion am wyliau’r haf ar ddydd Iau, Gorffennaf 16eg. 

 

Important

The Welsh Government recently made the decision to give all schools in Wales an extra training day in order to prepare for the new Curriculum that will become statutory in September 2022. The extra training day must be taken during the Summer Term. Following lengthy discussions within the Welsh cluster’s schools and in order to fit in with Ysgol Morgan Llwyd’s timetable (that includes external exam dates) it has been decided that the extra training day will be on  Friday, July 17th. This means that the school will close for pupils for the Summer holidays on Thursday, July 16th.