Llongyfarchiadau Daisy / Congratulations Daisy!

Llongyfarchiadau i Daisy o Bl 6 am ennill cystadleuaeth i ddylunio cerdyn Nadolig i un o’n Aelodau Cynulliad, Llyr Huws Gruffydd ar y thema cynhesu byd eang. Bydd Llyr yn defnyddio’r cerdyn fel ei gerdyn Nadolig eleni ac bydd yn cael ei ddanfon o amgylch y byd!

Congratulations to Daisy from Year 6 on winning a competition to design a Christmas card for one of our Assembly Members, Llyr Huws Gruffydd, on the theme of global warming. The card will be used this year by Llyr and sent around the world!