Eiddo coll – Lost property

Eiddo coll – mae band cymorth clyw, tebyg i’r ffotograff, ond mewn glas wedi cael ei golli – os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol.

Lost property – a hearing aid band similar to the photograph, but in blue, has been lost; if you have any information please contact the school.

Diolch / Thank you