Gweithwyr Allweddol / Key Workers

Mae ebost newydd gael ei yrru i weithwyr allweddol sydd wedi cysylltu efo’r ysgol yn cynnwys manylion am drefniadau’r bythefnos nesaf. Os nad yw e wedi cyrraedd, gyrrwch ebost i [email protected]

An email has just been sent to all key workers that have contacted the school. It includes details for the next two weeks. If it hasn’t arrived, please send an email to [email protected]