Llythyr gan Y Prif Swyddog Addysg / Letter from The Chief Education Officer

Isod, mae yna lythyr i sylw rhieni a gwarchodwyr gan Mr Ian Roberts,  Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar CBSW. Ymddiheuriadau mai yn Saesneg yn unig mae’r llythyr ar hyn o bryd.

Below is a letter for parents and carers from Mr Ian Roberts, WCBC’s Chief Officer For Education and Early Intervention.

Llythyr Prif Swyddog Addysg – Chief Education Officer Letter