Llythyr Covid-19 / Covid -19 letter

Isod mae llythyr i atgoffa rhieni a gwarchodwyr o’r trefniadau a’r disgwyliadau ynglyn ac achosion o Covid-19.

Below is a letter to remind parents and carers of the arrangements and expectations around Covid-19 cases. 

Llythyr atgoffa Covid 24.11.21 / Covid reminder letter 24.11.21