Mabolgampau / Sports Days

Ar ol methu a chynnal diwrnodau mabolgampau yn iawn dros y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd y pandemig, rydym yn falch o adael i chi wybod y byddwn yn gallu gwneud eleni, gyda chroeso i rieni a theuluoedd ddod i wylio a chefnogi fel mewn blynyddoedd blaenorol. Isod mae dyddiadau y diwrnodau – bydd mwy o fanylion i ddilyn yn nes at yr amser:

 

After two years of not being able to have sports days in their traditional form, we’re glad to be able to let you know that they will be held as usual this year, with parents and families welcome to come to watch and support as in previous years before Covid. Below are the sports days dates – further details will be sent out nearer the time:

 

Meithrin a Derbyn: Dydd Gwener, Gorffennaf 8fed yn y bore

Nursery and Reception: Friday, July 8th in the morning

Blwyddyn 1 a 2 : Dydd Gwener, Gorffennaf 8fed yn y prynhawn

Years 1 and 2: Friday, July 8th in the afternoon

Blwyddyn 3 a 4: Dydd Iau, Gorffennaf 7fed yn y bore

Years 3 and 4: Thursday, July 7th in the morning

Blwyddyn 5 a 6: Dydd Iau, Gorffennaf 7fed yn y prynhawn

Years 5 and 6: Thursday, July 7th in the afternoon