Maes Parcio / Car park

Nodyn i’ch hatgoffa eto mai dim ond staff, dalwyr bathodyn glas a rhai sydd wedi cael caniatad penodol i barcio ddylai fod yn y maes parcio yn y bore ac ar ddiwedd y dydd. A wnewch chi os gwelwch yn dda sicrhau fod y neges yma yn cael ei phasio ymlaen i unrhyw un sy’n casglu a gollwng plant yn yr ysgol.

 

A reminder once again that only staff, blue badge holders and those that have had prior consent should be parking in the school car park in the mornings and afternoons. Could you please ensure that this message is passed on to anyone that drops off and collects children form the school.