Meithrin 2020/21 / Nursery class 2020/21

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud cais am le i blant yn nosbarth Meithrin yr ysgol yn 2020/21 bellach ar agor.  Os oes gennych blentyn sydd yn gymwys i gychwyn yn y dosbarth Meithrin fis Medi, bydd angen gwneud cais drwy safle Cyngor Wrecsam (gweler linc a thaflen wybodaeth isod). Y dyddiad cau am geisiadau yw Chwefror 21ain 2020. Mae croeso i chi rannu’r wybodaeth yma efo unrhywun sydd a diddordeb.

It is now possible to make an application for a place in the school’s Nursery class for 2020/21. If you have a child that will be of Nursery age this coming September, you can make an application through WCBC’s website (see link and information leaflet below). The closing date for applications is February 21st 2020. Please feel free to share this information with anyone that might be interested. 

https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/education_w/admissions_nursery.htm

https://www.wrecsam.gov.uk/english/education/admissions_nursery.htm

Gwybodaeth cais Meithrin Nursery application information