Ymweliad – Jeff Rich – Visit

Daeth Jeff Rich (cyn ddrymiwr Status Quo) i’r ysgol pnawn dydd Iau i roi gweithdy drymio i’r plant. Rhoddwyd cyfle i’r plant i gyd ddefnyddio’r offerynnau ac i ddysgu am offerynnau taro sy’n cael eu defnyddio ar draws y byd. Dyma rai o’r lluniau o’r prynhawn cyffroes! On Thursday afternoon Jeff Rich (ex drummer with … Read more

GYMNASTEG BL2 GYMNASTICS

GYMNASTEG BL2 GYMNASTICS Dydd Iau y 3ydd o Dachwedd, bydd Blwyddyn 2 yn mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg yn ystod y 7 wythnos nesaf. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.00 yr wythnos sy’n cynnwys cost y wers a’r bws i’r Ganolfan Chwaraeon Queensway. Dylai eich plentyn ddod i’r ysgol yn barod mewn … Read more

Categories BL2

DWR CYMRU – WELSH WATER

Roeddem yn lwcus iawn heddiw i gael ymweliad gan Arfona Evans o Ddwr Cymru.  Cawsom wasanaeth arbennig yn dysgu am y gylchred ddwr ac fe wnaeth Blwyddyn 3 gymryd rhan mewn gweithdy.  Fe wnaethant lwyddo i greu cyflenwad dwr ar gyfer tref fel Wrecsam.  Da iawn chi! We were lucky today to have a visit … Read more

URDD

URDD Pe baech yn dymuno i’ch plentyn ymuno â’r Urdd, a wnewch chi yrru’r arian a’r atodiad yn ôl i’r ysgol erbyn Tachwedd 11eg os gwelwch yn dda. If you would like your child to become a member, please send the monies and form back to school by November 11th URDD

Gwasanaeth Diolchgarwch – Thanksgiving Service

Mae croeso i bawb yfory am 2 o’r gloch i’n gwasanaeth Diolchgarwch.  Ni fydd y gwasanaeth yn para mwy na hanner awr, mi gewch gasglu’r plant yn syth wedyn o’r man arferol. All are welcome tomorrow to join us for our Thanksgiving service at 2pm.   It should last no more than half an hour, you may collect … Read more

Ella Masgot gem Cymru – Wales match mascot

 Ella Jones Bl3 Cafodd Ella y cyfle i fod yn fasgot ar ddechrau gem peldroed Cymru yn erbyn Georgia, yng Nghaerdydd, nos Sul diwethaf.   Cafodd anrhegion yn cynnwys 2 grys peldroed y tim.  Am brofiad arbennig i Ella a’r teulu!   Da iawn Ella! Ella was lucky to be invited to be a mascot … Read more

T4U

Cafodd y plant wasanaeth arbennig bore ‘ma gan gynrychiolwr o T4U, Apel Bocs ‘Sgidiau 2016.  Mi fydd llythyr a gwybodaeth yn dod adre gyda’r plant cyn diwedd yr wythnos.   Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod. http://teams4u.com/our-story/ The children had a special assembly this morning with a representative from T4U, Shoe Box Appeal … Read more

Dosbarth Derbyn llun – Leader – Reception class photo

Mi fydd llun dosbarth Derbyn yn y papur, ddydd Llun 17eg o Hydref, cewch archebu copi o’r papur ar y diwrnod o swyddfa’r ysgol. A photograph of the reception class will appear in the paper on the 17th of October, you may purchase a copy of the paper from school reception on the day.