Key Strings

Ymweliad Key Strings. Cawsom brynhawn llawn hwyl a sbri ddoe yng nghwmni Key Strings .Cafodd y dysgwyr gyfle i chwarae’r offerynnau a dysgu am y teulu llinynnol. Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld eto’r flwyddyn nesaf! Visit from Key Strings. We had a wonderful afternoon yesterday in the company of Key Strings. The children … Read more