Stondin Gwisg Ysgol CRhA / PTA School Uniform Stall

Stondin Gwisg Ysgol ar ol Ysgol heddiw 15:00-15:30 o flaen y dderbynfa.
Siwmperi/Cardigans £2
Ffrog/pinnifors £1
Crys-T/trowsus/trowsus byr £1
Rydym yn dal yn derbyn gwisg ysgol nad oes ei angen rhagor.
Arian parod neu PayPal
Byddwn hefyd yn yr ysgol ar Orffennaf 17eg a 18fed
Uniform stall at school today 15:00-15:30 outside reception. 
Jumpers/Cardigans £2
Dresses/pinnifors/jumpsuits £1
T-shirts/trousers/shorts/skirts £1
We are also still accepting donations 😃 
Cash preferable or PayPal 🙂
We will also be at school on the 17th and 18th of July.