Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen cwblhau’r ffurflen i nodi eich dewis o ddyddiad ar gyfer y nosweithiau rhieni sydd ar fin digwydd erbyn 12:00pm, yfory, dydd Mawrth 11eg. Ebostiwyd dolen i’r ffurflen atoch nos Fercher diwethaf.

A reminder that the form noting your choice of a date for the upcoming parent evenings needs to be completed by 12:00pm, tomorrow, Tuesday 11th. A link to the form was emailed last Wednesday evening.