Sioe Mewn Cymeriad / ‘Mewn Cymeriad’ (In Character) Performance

Diolch yn fawr iawn i Megan o Mewn Cymeriad am ddod i’r ysgol heddiw i roi perfformiad o sioe ‘Cofiwch Dryweryn’ i Flynyddoedd 3, 4, 5 a 6. Bu’r disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am y rhan hollbwysig yma o hanes Cymru.

 

Thank you very much to Megan from Mewn Cymeriad (In Character) for performing ‘Cofiwch Dryweryn’ (Remember Tryweryn) at the school today for Years 3, 4, 5 and 6. The pupils really enjoyed learning about this very important piece of Welsh history.