Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd – mae nifer o staff sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd. Gan ystyried y rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod, mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu gosod ar lein i’r disgyblion ble mae’n bosib.

The school will be closed today due to the weather – a high number of staff that live in rural and high areas are unable to make it in. Considering the forecast for the rest of the day, we have to consider the safety of pupils, parents, families and staff having to possibly travel to and from school later on.  Activities will be put online for the pupils where possible.