Amserlen Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod Timetable

I’r rhai sy’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd / For those competing in the Urdd Area Eisteddfod

Am resymau y tu allan i’w rheolaeth, mae’r Urdd wedi gorfod gwneud ychydig o newidiadau i amserlen Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn. Mae’r fersiwn ddiwygeiedig o’r amserlen rhagbrofion ac eisteddfod y prynhawn isod.

Due to circumstances out of their control, the Urdd have had to make some changes to the Area Eisteddfod’s timetable for Saturday. The amended version of the prelims timetable and afternoon eisteddfod are below.

Amerlen Rhagbrawf / Prelims Timetable

Rhaglen llwyfan prynhawn / Afternoon stage programme