Atgoffa o’r mesurau / Reminder of measures

Dyma’r mesurau Covid sydd mewn lle ers dechrau Ionawr – a wnewch chi sicrhau eu bod yn cael eu rhannu efo unrhyw un sy’n gollwng a chasglu o’r ysgol, yn enwedig am y system un ffordd o amgylch yr ysgol.

Below are a reminder of the Covid measures in place since January – could you please ensure that they are shared with anyone dropping off and collecting children, especially regarding the one way system around the school. 

Mesurau Covid Ionawr 2022

Covid measures January 2022