Cinio ysgol / School lunch

Oherwydd probelm efo’r cyflenwad nwy i’r gegin, bydd yna ychydig o fan newidiadau i’r fwydlen ginio wythnos yma. Ni fydd hyn yn effeithio unrhyw ddisgyblion sydd ac alergeddau / gofynion dietegol penodol. Mae’r Cyngor yn gobeithio y bydd y broblem wedi ei thrwsio erbyn diwedd yr wythnos.

Due to a problem with the gas supply to the kitchen, there will be a few minor changes to the dinner menu this week. This will not affect any pupils with allergies or specific dietary needs. The Council hope to have the problem repaired by the end of the week.