Diweddariad gweithwyr allweddol / Key workers update

Yn ychwanegol i’r neges ynghynt, rhestr o Weithwyr Allweddol gan Lywodraeth Prydain sydd wedi ei chynnwys, rydym yn disgwyl cadarnhad gan Lywodraeth Cymru o restr Gweithwyr Allweddol yn fuan.

With regards to the last message, the list of Key Workers is that from the UK Government. We are waiting for confirmation of Key Workers from the Welsh Government at the moment.