Diwrnod 2 yng Nghaerdydd / Day 2 in Cardiff

Ar ol brecwast da bore ‘ma, diwrnod prysur arall yn ymweld efo Cae Pel Droed Dinas Caerdydd, Amgueddfa Sain Ffagan, Canolfan Jump a Phwll Nofio Cenedlaethol Caerdydd. Siawns bydd pawb wedi blino digon i fynd i gysgu’n gynnar heno!

Following a hearty breakfast, we had another busy day visiting Cardiff City FC’s Stadium, St Fagan’s National Museum of History, Jump Soft Play Centre and The Cardiff International Swimming Pool. Everybody should be ready to go to sleep earlier tonight!

I