Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Diolch yn fawr a llongyfarchiadau i’r disgyblion o’r ysgol fu’n cymryd rhan yn Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd yn Neuadd William Aston dydd Sadwrn. Gwnaeth pawb yn arbenning o dda a roedd yn bleser eu gweld yn cynrychioli’r ysgol. Llongyfarchiadau i Cai James ac Alys Jones am ganu mor swynol yn yr Unawd Bl 2 ac iau, gyda Alys yn dod yn ail, ac i grwpiau llefaru Bl 3 a 4 a Bl 6 am wneud mor dda, gyda Bl 6 yn ail a Bl 3 a 4 yn drydydd.

 

Thank you and congratulations to the pupils that took part in the Urdd Area Eisteddfod at the William Aston Hall on Saturday. Everyone did brilliantly and it was a pleasure to see them representing the school. Congratulations to Cai James and Alys Jones for singing beautifully in the Year 2 and under solo with Alys coming second, and to the Year 3 and 4 and Year 6 recitation groups for doing so well, with Year 6 coming second and Year 3 and 4 third.