Llongyfarchiadau / Congratulations

Yng nghanol y cyfnod anodd yma, cafwyd newyddion i godi calon echdoe gyda Mrs Awel Watson-Smyth, ein dirprwy bennaeth,  yn rhoi genedigaeth i fachgen bach, Maldwyn Idris yn pwyso 7 pwys 15. Mae pawb yn iach ac adref yn barod. Rydym yn gyrru ein llongyfarchiadau i Mrs Watson-Smyth a’r teulu ac yn edrych ymlaen i gyfarfod Maldwyn yn fuan.

We had lovely news to raise our spirits on Tuesday with Mrs Awel Watson-Smyth, our deputy head teacher giving birth to a baby boy, Maldwyn Idris, weighing 7 pounds 15. They are already settling in at home. We send our congratulations to Mrs Watson-Smyth and the family and look forward to meeting Maldwyn soon.