Ewro 2016

Dyma pawb yn dathlu llwyddiant tim Cymru ym Mhencampwriaeth Peldroed Ewro 2016.  Da Iawn Cymru!   Here are all the children celebrating Wales’ success at the Euro’s 2016.  Well done Wales!

Jambori

Diolch i Martyn Geraint am ddod i’r ysgol unwaith eto eleni. Daeth dros 1,700 o blant ysgolion y Sir i’r neuadd i weld y sioe.  Cafodd plant Ysgol Bro Alun brynhawn llawn hwyl a sbri! Thank to Martyn Geraint for coming to our school once again this year.  Over 1,700 children attended from across the … Read more