YMWELIAD Y MAER – A VISIT WITH THE MAYOR

Ymweliad Cyngor Ysgol Bro Alun i barlwr y Maer. Dydd Gwener diwethaf, cafodd Cyngor Ysgol Bro Alun fore arbennig yng nghwmni’r Maer Wrecsam. Ar ein hymweliad cawsom weld a dysgu am rhai o’r gwrthrychau hanesyddol Wrecsam sy’n cael eu cadw’n ddiogel ym mharlwr y Maer. Roedd hyn yn hynod o ddiddorol! Mi wnaethom ddysgu am … Read more

GWEITHGAREDD AIRBUS – AIRBUS WORKSHOP

Daeth Iwan Edwards, Gwyddonydd Cymunedol i’r ysgol ddoe gyda chynrychiolwyr o Airbus i gyflwyno Prosiect Berllannau Ysgolion i blant Bl2 a 3, dyma wybodaeth a lluniau o’r diwrnod. Iwan Edwards, OPAL Community scientist, and representatives from Airbus came to school yesterday to present Schools Orchard Project to Yr2 and 3 pupils, below are pictures and … Read more

E-ddiogelwch Cymru – Wales E-safety

Diolch yn fawr i Mrs Thomas a’r Dewiniaid Digidol am wasanaeth gwych heddiw cyn Diwrnod E-ddiogelwch Cymru yfory. Rydym wedi dysgu am sut i fod yn ddiogel wrth ddefnyddio’r we ac wedi mwynhau rapio! Thank you to Mrs Thomas and the Digital Wizards for a brilliant assembly this afternoon before the Wales E-safety day tomorrow. … Read more

PROSIECT BERLLANNAU YSGOLION – BRO ALUN – SCHOOLS ORCHARD PROJECT

PROSIECT BERLLANNAU YSGOLION – BRO ALUN – SCHOOLS ORCHARD PROJECT Mi fydd plant Bl2 a 3 mewn gweithdy, trwy’r dydd, ddydd Mawrth 7fed o Chwefror. Gan fod rhai o’r gweithgareddau yn cynnwys plannu coed, hoffwn i’r plant ddod i’r ysgol yn barod wedi gwisgo mewn hen ddillad cynnes, sy’n addas i’r awyr agored, gyda welis, … Read more

Profion Cenedlaethol 3-10 Mai 2017 – National Testing 3-10 May 2017

Profion Cenedlaethol 3-10 Mai 2017, Bl 2 + 3 Gwybodaeth i’r Rhieni am y Profion Llythrennedd a Rhifedd – cliciwch isod National Testing 3-10 May 2017, Yrs 2 + 3 Information for parents regarding the National Numeracy and Literacy tests – Click below http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?lang=en

SAINSBURY’S ACTIVE KIDS

Rydym yn casglu talebau Sainsbury’s, mae blwch casglu yn y brif fynedfa.  Diolch. We are collecting Sainsbury’s vouchers, collection box at main reception.  Thank you.

Santes Dwynwen 25/1/17 – Wrexham Leader

Ddoe daeth y Leader i’r ysgol i gymryd lluniau’r plant yn dangos eu cariad wrth wneud crefftau a choginio i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen (mae’r Leader ar werth mewn shopau lleol heddiw).

Yesterday the Leader came to school to take pictures of the children expressing their love by baking and making crafts to celebrate Santes Dwynwen day (the Leader is on sale today in local shops).

 

Read more

ALDI – BL3

Dyma blant Bl3, bore ma, yn cymryd rhan yn yr agoriad swyddogol o siop ALDI newydd yn Wrecsam. Here are Yr3, this moring, taking part in the official opening of the new ALDI store in Wrexham.

bl3 – yr3 ALDI

Agoriad Swyddogol Aldi – Aldi Grand Opening Mae plant Blwyddyn 3 wedi derbyn gwahoddiad i ganu yn ystod agoriad swyddogol siop newydd Aldi ar Ffordd Rhuthun ddydd Iau Ionawr 26ain. Bydd y plant yn gadael yr ysgol am 9:00 ac yn canu tu allan i’r siop o 9:15 ymlaen. Byddai’n wych eich gweld chi yno! Mae’r … Read more