CLWB – URDD – CLUB

Fel nodwyd yn y llythyr wythnos ddiwethaf, mae Clwb yr Urdd wedi’i ganslo heno 29/3. As noted in last weeks letter, Urdd Club will be cancelled this afternoon 29/3.

Cinio ysgol prisiau newydd – School dinner new pricing

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER Annwyl rieni / Dear parents, O’r 24ain o Ebrill bydd pris cinio ysgol yn codi fel â ganlyn – £2.30 Babanod y diwrnod, £11.50 yr wythnos. £2.35 Adran Iau y diwrnod, £11.75 yr wythnos DYLAI ARIAN CINIO GAEL EI DALU I GYFRIF PERSONNOL EICH PLENTYN GAN DDEFNYDDIO’R PEIRIANT YN Y … Read more

Llun Dosbarth Derbyn-Tempest-Reception Class Photo

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen dychwelyd y ffurflen archeb am lun dosbarth Derbyn yn ôl i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, 24/3/17. If you have not done so already, please return the class photograph order form to school by Friday, 24/3 /17.

Nosweithiau rhieni – Parents evenings

Yn ystod wythnos 27ain o Fawrth bydd y nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal.  Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn … Read more