TRIP BL3

AR GYFER Y TRIP DDYDD MERCHER, MI FYDD Y PLANT TU ALLAN RHAN FWYAF O’R DIWRNOD, FELLY DILLAD CYNNES OS GWELWCH YN DDA! FOR THE TRIP ON WEDNESDAY, THE CHILDREN WILL BE OUTSIDE FOR MOST OF THE DAY, SO WARM CLOTHES PLEASE!

Categories BL3

BOCSUS – T4U – BOXES

Dyma Cyngor yr Ysgol yn cyflwyno’r bocsys a gasglwyd ar gyfer apel T4U.  Diolch o galon i bawb am gyfrannu i’r achos arbennig yma. Here are the School Council presenting the boxes for the T4U appeal.  We are very grateful for your support for this worthwhile cause.

GWEITHDY BL2 + 3 – YR 2 & 3 WORKSHOP

PROSIECT BERLLANNAU YSGOLION – BRO ALUN – SCHOOLS ORCHARD PROJECT Mi fydd plant Bl2 a 3 mewn gweithdy, trwy’r dydd, ddydd Llun 21ain o Dachwedd.  Gan fod rhai o’r gweithgareddau yn cynnwys plannu coed, hoffwn i’r plant ddod i’r ysgol yn barod wedi gwisgo mewn hen ddillad cynnes, sy’n addas i’r awyr agored gyda welis, … Read more

Gymnasteg Bl2 – Gymnastics Yr2

Ni fydd gwers gymnasteg wythnos nesa, 23 Tachwedd, i blant blwyddyn 2,  mae’r wers wedi ei ohirio tan y 5ed o Ionawr 2017. The gymnastics lesson for yr 3 children, planned for next week, 23 November,  has been postponed until January 5th 2017.

Categories BL2