Jambori

Diolch i Martyn Geraint am ddod i’r ysgol unwaith eto eleni. Daeth dros 1,700 o blant ysgolion y Sir i’r neuadd i weld y sioe.  Cafodd plant Ysgol Bro Alun brynhawn llawn hwyl a sbri! Thank to Martyn Geraint for coming to our school once again this year.  Over 1,700 children attended from across the … Read more