NOFIO – SWIMMING 7/3/19

Neges i atgoffa mai Blwyddyn 5 sy’n mynd i nofio fory yn lle Blwyddyn 4. Bydd angen gwisg nofio, tywel a cyfraniad o £1 tuag at y bws. Am wythnos yn unig bydd hyn. A reminder that Year 5 are going swimming tomorrow instead of Year 4. They will need swimming kit, towel and a … Read more

Dathlu Gwyl Dewi / St David’s Day Celebrations

Cofiwch fod croeso i’r plant wisgo unrhywbeth yn ymwneud â Chymru i’r ysgol yfory, Mawrth 5ed.  Gall hyn fod yn wisg draddodiadol Gymreig, dilledyn chwaraeon neu rywbeth coch.  Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol. A short note to remind you that the children are welcome to wear anything to do with Wales to school tomorrow, … Read more

Atgoffa clwb brecwast / Breakfast club reminder

Nodyn i’ch hatgoffa o’r newidiadau i’r clwb brecwast fydd yn dod yn weithredol o yfory (Mawrth y 4ydd) ymlaen. Mae’r amseroedd pan fydd angen talu / dim angen talu isod. Os bydd plant yn cyrraedd yn ystod y cyfnod talu wythnos yma, bydd angen talu £1 os nad oeddech wedi talu ar lein erbyn prynhawn … Read more

Newidiadau clwb brecwast / Breakfast club changes

Llythyron am newidiadau i’r clwb brecwast ar ol hanner tymor / Letters regarding breakfast club changes after half term Newidiadau clwb brecwast / Breakfast club changes Llythyr CSBW i rieni / WCBC letter to parents Cyfarwyddiadau talu ar lein / Online payment instructions

Cwricwlwm Newydd / New Curriculum

Mae’n bosib eich bod wedi darllen neu glywed yn y cyfryngau fod newidiadau mawr ar y gweill ym myd addysg yng Nghymru, yn benodol yn ymwneud efo Cwricwlwm newydd, sydd yn y broses o gael ei lunio ac a fydd yn dod yn weithredol o Fedi 2022. Mae ysgolion, gan gynnwys Bro Alun, yn barod … Read more

Gig Gwilym / Gig by Gwilym

Cafwyd prynhawn arbennig yn yr ysgol heddiw gyda’r band Gwilym yn chwarae dwy set yn y neuadd! Roedd hyn i gyd fynd efo #Dydd Miwsig Cymru yfory. Roedd y plant wedi cyffroi’n lan pan gawasnt wybod am hyn yn y gwasanaeth y bore ‘ma a wedi gwirioni cael gwylio’r band. Diolch i Owain o’r Urdd … Read more

Trefniadau casglu / Collecting arrangements

Gan fod buarth tu allan i’r dosbarthiadau wedi rhewi ac yn beryg iawn, bydd angen casglu eich plant o’r brif fynedfa. Gan fod yna nifer o blant i’w gollwng gofynwn i chi fod yn amyneddgar os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr. As the yard outside classrooms is still frozen and very dangerous, please collect … Read more