Cyfnod Clo lleol / Local lockdown

Nodyn byr i gadarnhau, yn dilyn y cyhoeddiad heno am gyfnod clo lleol yn Wrecsam o nos Iau ymlaen,   y bydd yr ysgol yn parhau i fod ar agor fel arfer. Mae dolen isod i safle gwe Llywodraeth Cymru sy’n cynnwys cwestiynau cyffredin am y cyfnod clo lleol. A short note to confirm, following … Read more

BWYD BORE / SNACK

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn 7 wythnos (£7 hanner tymor / £14 am y tymor/ £39 am y flwyddyn). A wnewch chi wneud taliad arlein: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec. Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is … Read more

Ail agor mis Medi / Reopening in September

Isod, mae yna lythyr sy’n cynnwys gwybodaeth i rieni a gwarchodwyr am ail agor yr ysgol. Mae gwybodaeth bellach i ddilyn ddechrau’r wythnos am drefniadau penodol gollwng, casglu a’r defnydd o’r maes parcio. Hefyd isod mae yna ddolen i safle CBSW sydd a gwybodaeth i rieni wrth i ysgolion ail agor. Below is a letter … Read more

Neges / Message

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Neges sydyn i ddweud ein bod yn dal wrthi’n brysur yn gwneud paratoadau ar gyfer ail agor yr ysgol fis Medi ac y byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol efo chi drwy’r app wythnos nesaf. Mwynhewch weddill y gwyliau! We hope that you’re all keeping … Read more

Dosbarthiadau mis Medi / September classes

Isod, mae manylion am ddosbarthiadau Blwyddyn 1 – 6 fis Medi. Os oes gennych blentyn yn y dosbarth Meithrin eleni fydd yn symud i’r Derbyn fis Medi,  byddwch yn derbyn manylion am ddosbarthiadau ac athrawon eich plant yn fuan. Byddwn hefyd yn rhannu mwy o fanylion efo pawb am pryd fydd y gwahanol flynyddoedd  yn … Read more