Neges am Dolen Brechiad FFliw / Flu link Message

Rydym yn ymwybodol o broblem sy’n effeithio ar y ddolen cofrestru ar gyfer brechlyn y ffliw, byddwn yn eich diweddaru pan fydd y mater yn cael ei ddatrys.

Diolch

We are aware of an issue affecting the link for registering for the flu vaccine, we will update you when the issue is resolved.

Thank you