Diwrnod di wisg CPD Wrecsam 28:4:23 / Wrexham FC non-uniform day 28:4:23

Dydd Gwener yma, Ebrill 28ain, rydym yn gwahodd y disgyblion i ddod i’r ysgol yn gwisgo unrhywbeth sy’n ymwneud efo Wrecsam, neu mewn dilledyn coch er mwyn dathlu a llongyfarch Clwb Pel Droed Wrecsam ar ennill ddod yn bencampwyr ac yn sgil hynny ennill dyrchafiad o’r Gynghrair Genedlaethol i’r Gyngrhair Bel Droed.

Byddwn yn gofyn am gyfraniadau fel arfer ar ddiwrnod di-wisg, gyda’r arian yn mynd at Your Space, sy’n cefnogi pobl ifanc sydd ar y sbectrwm awtistiaeth ac yn elusen sydd yn agos iawn at galon ymosodwr Wrecsam, Paul Mullin.

 

This coming Friday, April 28th, we will be having a non uniform day when the pupils can wear anything to do with Wrexham or something red to celebrate and congratulate Wrexham FC on becoming champions of the National League and being promoted to the Football League.

We will, as usual on a non uniform day, ask for donations, with all the money raised going towards Your Space that supports young people that are on the autism spectrum and is an organisation that’s very close to the heart and supported by Wrexham’s striker, Paul Mullin.