Nosweithiau rhieni – Parents’ evenings

Nodyn i atgoffa bod nosweithiau rhieni yn ystod yr wythnos hon: Meithrin – Llun i Gwener Derbyn  Dydd Mawrth 13/3/18 a Dydd Iau 15/3/18 Blwyddyn 1, 2, 3 a 4 Dydd Llun 12/3/18, Dydd Mawrth 13/3/18 A reminder about Parents’ evenings this week. Nursery – Monday – Friday Reception  Tuesday 13/3/18 or Thursday 15/3/18 Years … Read more

Ymweliad – Llysgenhadon Iaith – Visit

Cafodd ein Llysgenhadon Iaith brynhawn gwych yn ymweld â siopau Gwersyllt wythnos diwethaf i weld faint o’r Gymraeg sy’n cael ei defnyddio yn yr ardal leol. Roedd yn arbennig gweld cymaint o’r Gymraeg yn Lidl – da iawn nhw! Cafodd y plant sgwrs ddifyr iawn gydag un o’r rheolwyr a chawsom ein synnu bod 4 … Read more

Taliadau Bwyd Bore – Payment of Snack

Nodyn i atgoffa, bod arian bwyd bore yn daladwy o flaen llaw ar ddechrau pob hanner tymor. Babanod £1 yr wythnos a Adran Iau £1:50 yr wythnos. Gallwch wneud taliadau arian, siec neu arlein gyda cherdyn debyd/credyd ar: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun Diolch i chi am eich cyd weithrediad.     ************************************ A reminder that morning snack is payable … Read more

Eisteddfod yr URDD

Da iawn i bob plentyn fu’n cynrychioli’r ysgol yn eisteddfod gylch yr Urdd dydd Sadwrn. Llongyfarchiadau arbennig i Malan Arnold am ennil y llefaru Bl 1 a 2 – bydd hi’n mynd mlaen i gystadlu yn yr eisteddfod rhanbarth wythnos nesaf – i Steffan Jorgensen am ddod yn drydydd yn y canu a llefaru Bl … Read more

“Draw your Mum”

Cofiwch mai yfory, Mawrth 7fed, bydd lluniau’r plant ar gyfer Sul y Mamau yn y ‘Leader’. Os hoffech gopi, mae’n bosib prynu un o’r ysgol am 70c; bydd 14c o bob copi yn rhodd i’r ysgol. Remember that the children’s drawings for Mother’s Day will appear in the Leader tomorrow, March 7th. If you would … Read more

Cyngor Ysgol – School Council

Ymweliad Cyngor Ysgol Bro Alun i barlwr y Maer. Dydd Gwener diwethaf 23.2.18, cafodd Cyngor Ysgol Bro Alun fore arbennig yng nghwmni’r Maer Wrecsam. Ar ein hymweliad cawsom weld a dysgu am rhai o’r gwrthrychau hanesyddol Wrecsam sy’n cael eu cadw’n ddiogel ym mharlwr y Maer. Roedd hyn yn hynod o ddiddorol! Mi wnaethom ddysgu … Read more

TRIP BL4 6/3/18 YR4 TRIP!!!

MI FYDD ANGEN DYCHWELYD Y LLYTHYR CANIATÂD YMA CYN Y TRIP YFORY!! THIS CONSENT LETTER WILL NEED TO BE RETURNED BEFORE THE TRIP TOMORROW!!

Categories BL4