CWRS CYMRAEG/WELSH COURSE

WELSH FOR THE FAMILY CWRS CYMRAEG YN DECHRAU yn YSGOL BRO ALUN  –  20fed MEDI 4-6PM I gofrestru galwch 03003030007 neu 01978267682 (cod y cwrs LA02481) WELSH COURSE TO START in YSGOL BRO ALUN  –  20th  SEPTEMBER 4-6PM To enrol call 03003030007 or 01978267682 (course code LA02481)  

Ewro 2016

Dyma pawb yn dathlu llwyddiant tim Cymru ym Mhencampwriaeth Peldroed Ewro 2016.  Da Iawn Cymru!   Here are all the children celebrating Wales’ success at the Euro’s 2016.  Well done Wales!

Jambori

Diolch i Martyn Geraint am ddod i’r ysgol unwaith eto eleni. Daeth dros 1,700 o blant ysgolion y Sir i’r neuadd i weld y sioe.  Cafodd plant Ysgol Bro Alun brynhawn llawn hwyl a sbri! Thank to Martyn Geraint for coming to our school once again this year.  Over 1,700 children attended from across the … Read more