T4U

Cafodd y plant wasanaeth arbennig bore ‘ma gan gynrychiolwr o T4U, Apel Bocs ‘Sgidiau 2016.  Mi fydd llythyr a gwybodaeth yn dod adre gyda’r plant cyn diwedd yr wythnos.   Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod. http://teams4u.com/our-story/ The children had a special assembly this morning with a representative from T4U, Shoe Box Appeal … Read more

Dosbarth Derbyn llun – Leader – Reception class photo

Mi fydd llun dosbarth Derbyn yn y papur, ddydd Llun 17eg o Hydref, cewch archebu copi o’r papur ar y diwrnod o swyddfa’r ysgol. A photograph of the reception class will appear in the paper on the 17th of October, you may purchase a copy of the paper from school reception on the day.

NOSWEITHIAU RHIENI – PARENTS’ EVENINGS

Nosweithiau Rhieni – Ysgol Bro Alun – Parents’ Evenings Blwyddyn 1, 2, a 3 – Dydd Llun 17/10/16, neu Dydd Mawrth 18/10/16 Years 1, 2, a 3 –  Monday 17/10/16, or Tuesday 18/10/16 Dosbarth Derbyn – Dydd Mawrth 18/10/16, neu dydd Mercher 19/10/16 Reception class – Tuesday 18/10/16, or Wednesday 19/10/16 MEITHRIN – Yn ystod yr wythnos 17 – 20 … Read more

URDD

YMWELIAD – MR URDD – COMES TO SCHOOL Gan ei fod yn amser ymuno â’r Urdd, daeth Mr URDD i’r ysgol i son am y gweithgareddau sydd ar gael i aelodau.   Mae gwahoddiad i blant o blwyddyn 1 i fyny fod yn aelod am y flwyddyn. As it is now time to join the Urdd, … Read more

YMWELIAD – KEY STRINGS – VISIT

Pnawn dydd Iau daeth cwmni Key Strings i’r ysgol i gynnal gweithdy gerddoriaeth.  Cafodd y plant bnawn llawn adloniant  ac wrth eu boddau yn gwrando ac yn cymryd rhan.   Thursday afternoon the Key Strings company held a musical workshop.  The children had a very entertaining afternoon and enjoyed listening and taking part.