E-ddiogelwch Cymru – Wales E-safety

Diolch yn fawr i Mrs Thomas a’r Dewiniaid Digidol am wasanaeth gwych heddiw cyn Diwrnod E-ddiogelwch Cymru yfory. Rydym wedi dysgu am sut i fod yn ddiogel wrth ddefnyddio’r we ac wedi mwynhau rapio! Thank you to Mrs Thomas and the Digital Wizards for a brilliant assembly this afternoon before the Wales E-safety day tomorrow. … Read more

Santes Dwynwen 25/1/17 – Wrexham Leader

Ddoe daeth y Leader i’r ysgol i gymryd lluniau’r plant yn dangos eu cariad wrth wneud crefftau a choginio i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen (mae’r Leader ar werth mewn shopau lleol heddiw).

Yesterday the Leader came to school to take pictures of the children expressing their love by baking and making crafts to celebrate Santes Dwynwen day (the Leader is on sale today in local shops).

 

Read moreSantes Dwynwen 25/1/17 – Wrexham Leader

ALDI – BL3

Dyma blant Bl3, bore ma, yn cymryd rhan yn yr agoriad swyddogol o siop ALDI newydd yn Wrecsam. Here are Yr3, this moring, taking part in the official opening of the new ALDI store in Wrexham.

bl3 – yr3 ALDI

Agoriad Swyddogol Aldi – Aldi Grand Opening Mae plant Blwyddyn 3 wedi derbyn gwahoddiad i ganu yn ystod agoriad swyddogol siop newydd Aldi ar Ffordd Rhuthun ddydd Iau Ionawr 26ain. Bydd y plant yn gadael yr ysgol am 9:00 ac yn canu tu allan i’r siop o 9:15 ymlaen. Byddai’n wych eich gweld chi yno! Mae’r … Read more

Gymnasteg – Gymnastics

NODYN I ATGOFFA am gymnasteg dosbarth Derbyn yfory (dydd Iau).  Dylai eich plentyn wisgo ei wisg / gwisg Addysg Gorfforol i’r ysgol yn barod. Diolch A NOTE TO REMIND about gymnastics for Reception class tomorrow (Thursday).   Your child should come to school wearing his/her P.E uniform. Thank you

Gymnasteg – Gymnastics

GYMNASTEG DERBYN – RECEPTION GYMNASTICS O ddydd Iau y 12fed o Ionawr, bydd dosbarth Derbyn yn mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg yn ystod y 6 wythnos nesaf. Bydd y disgyblion yn elwa unwaith eto eleni o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.00 … Read more