Gymnasteg – Gymnastics

GYMNASTEG DERBYN – RECEPTION GYMNASTICS O ddydd Iau y 12fed o Ionawr, bydd dosbarth Derbyn yn mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg yn ystod y 6 wythnos nesaf. Bydd y disgyblion yn elwa unwaith eto eleni o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.00 … Read more

CINIO NADOLIG – CHRISTMAS DINNER 2016

Diolch i staff arlwyo’r ysgol, Kim a Sophie, am baratoi cinio Nadolig abennig  i 103 o blant a 23 o’r staff ddoe.  Blasus iawn! Thank you to the school catering team, Kim and Sophie, for preparing a delicious Christmas dinner to 103 children and 23 staff yesterday.

Bl2 Gymnasteg – Gymnastics

CANSLO GWERS GYMNASTEG DYDD IAU 15FED O RAGFYR Rydym wedi cael gwybodaeth na fydd Canolfan Hamdden Queensway ar gael wythnos nesa gan fod gwaith adeiladu yn cau’r adeilad.  Felly ni fydd posib cynnal y wers gymnasteg ddydd Iau nesa (15/12/16), Byddwn yn rhoi ad-daliad i bawb sydd wedi talu’r ffi o flaen llaw. Mi fydd … Read more

Categories BL2