NOSWEITHIAU RHIENI – PARENTS’ EVENINGS

Nosweithiau Rhieni – Ysgol Bro Alun – Parents’ Evenings Blwyddyn 1, 2, a 3 – Dydd Llun 17/10/16, neu Dydd Mawrth 18/10/16 Years 1, 2, a 3 –  Monday 17/10/16, or Tuesday 18/10/16 Dosbarth Derbyn – Dydd Mawrth 18/10/16, neu dydd Mercher 19/10/16 Reception class – Tuesday 18/10/16, or Wednesday 19/10/16 MEITHRIN – Yn ystod yr wythnos 17 – 20 … Read more

URDD

YMWELIAD – MR URDD – COMES TO SCHOOL Gan ei fod yn amser ymuno â’r Urdd, daeth Mr URDD i’r ysgol i son am y gweithgareddau sydd ar gael i aelodau.   Mae gwahoddiad i blant o blwyddyn 1 i fyny fod yn aelod am y flwyddyn. As it is now time to join the Urdd, … Read more

YMWELIAD – KEY STRINGS – VISIT

Pnawn dydd Iau daeth cwmni Key Strings i’r ysgol i gynnal gweithdy gerddoriaeth.  Cafodd y plant bnawn llawn adloniant  ac wrth eu boddau yn gwrando ac yn cymryd rhan.   Thursday afternoon the Key Strings company held a musical workshop.  The children had a very entertaining afternoon and enjoyed listening and taking part.

CWRS CYMRAEG/WELSH COURSE

WELSH FOR THE FAMILY CWRS CYMRAEG YN DECHRAU yn YSGOL BRO ALUN  –  20fed MEDI 4-6PM I gofrestru galwch 03003030007 neu 01978267682 (cod y cwrs LA02481) WELSH COURSE TO START in YSGOL BRO ALUN  –  20th  SEPTEMBER 4-6PM To enrol call 03003030007 or 01978267682 (course code LA02481)